Aune Past – ETSÜ president

Täname neid, kes julgesid väljendada oma toetust ausale tantsuspordile! Meid kogunes paari päevaga pea 600 inimest. See on suur jõud, mis määrab Eesti tantsuspordi tuleviku ja on ehk eeskujuks teistelegi. Tants on tore ja sport olgu aus.

Ausa spordi toetajad:

Eesti Olümpiakomitee
WDSF

Avaldusega liitunute nimekirja vaata siia vajutades

Ausa spordi eest seisev Eesti Tantsuspordi Ühendus taunib konfliktide õhutamist ja toetab Aune Pasti

Avaldame toetust ausale tantsuspordile ja Aune Pastile. Eriolukorras, kus kõik tantsukoolid on sulgenud oma uksed ning inimesed üle maailma võitlevad elude eest, lugesime hämmastusega nelja inimese avalikku kirja, mis täiesti alusetult ründab Eesti Tantsuspordi Ühendust ja Eesti Tantsuspordi Liidu (ETSL) endist presidenti Aune Pasti.

Vabandame avalikkuse ees Ivo Kappeti, Regina Velbergi, Erkki Aasa ja Alari Liivi ausat sporti häbistava tegevuse pärast. Tantsusportlased mäletavad hästi, et üldkoosolek valis Aune Pasti 2017. aastal presidendiks seepärast, et ETSL’i pikaaegsed sisetülid ja oht ausa spordi hääbumisele lõid vajaduse tuua liidu etteotsa kommunikatsioonivaldkonna kogemustega inimese. Juhatus asus üksmeeles tööle ja nii mõnigi varasemalt terendanud konflikt leidis lahenduse.
Ometi oli ETSL endiselt lõhenenud ja selle põhjused ulatuvad kaugemale kui viimased kolm aastat.

Pinged lõid taas lõkkele, kui 2019. aasta detsembris alustas Maailma Tantsuspordi Föderatsioon (WDSF) ETSL’i tegevuse suhtes kaht uurimist – kas ETSL’i liikmete hulgas eksisteerivad nn tühjad kuid hääleõiguslikud klubid ja kas 2019. aasta augustis Tallinnas toimunud MK etapi (World Open) korraldamisel on aset leidnud väidetav manipulatsioon. Viimati mainitud võistluse peakorraldajaks oli Ivo Kappet ja klubi Laguun.

WDSF on peatanud Ivo Kappeti tantsukohtuniku litsentsid ja võtnud ETSL’ilt täisliikme staatuse. ETSL’i tollane juhatus tegi WDSF’i uurimisorganitega igakülgset koostööd. Uurimise käiguga ei olnud aga rahul juhatuse kolm liiget, kes tänaseks on astunud oma ebaväärikad sammud.

Tantsuklubid, kes seisavad ausa spordi eest ning koondavad enda liikmetena maailma tipus tantsivaid sportlasi ning teisi tublisid sportlasi, asutasid 2020. aasta märtsis Eesti Tantsuspordi Ühenduse (ETSÜ). ETSÜ üldkoosolek valis Aune Pasti oma presidendiks tema usaldusväärsuse ning ausa spordi eest võitlemise pärast.

Kuigi ETSL’i pöördumise neli autorit väidavad, et ETSL’il on Eesti Olümpiakomitee täielik toetus, ei taha me uskuda, et EOK toetaks tegevusi, mille kohta uurimine süüdistatuna spordieetika rikkumises alles käib. EOK on alati seisnud ausa spordi põhimõtete eest.

Ajal kui maailmas, Eestis ja meie kodudes valitseb reaalselt kriisiolukord ning lugeja kehitab ilmselt sellise avaliku kirja peale ainult õlgu, tunneme end vastutavatena avalikkuse eksitamise eest ETSL’i juhatuse praeguste liikmete poolt. ETSÜ on seisukohal, et alati, aga eriti praegusel ajal, on kohatu tantsuspordi sisekonflikte valedega avalikkuses ravida.
Olgem terved!

Estonian DanceSport Union Standing for Fair Play Condemns Incitement to Hostility and Supports Aune Past

We would like to express our support to fair play in dancesport and Aune Past. At the time where an emergency situation has been declared, where all dance schools have shut their doors and people around the world are fighting for their lives, we were astonished to read a public letter signed by four people that involves an absolutely unfounded attack toward the former president of the Estonian Dance Sport Association (EDSA) Aune Past and the Estonian DanceSport Union (EDSU).

We would like to apologize publicly for the actions of Ivo Kappet, Regina Velberg, Erkki Aas and Alari Liiv
that are a disgrace to the principles of fair play in sports. As all involved in dancesport remember, Aune Past was elected as a president by the
General Assembly back in 2017 due to the ongoing internal conflicts in EDSA that had jeopardized the continuation of fairness in the sports and due to the necessity of a person who has expertise in communication to take the lead. The Managing Board began to work unanimously while a number of lingering conflicts were finally resolved. However, EDSA was still divided, the causes of which went far beyond the last three years.

Tensions broke out again in December 2019, when the World DanceSport Federation (WDSF) launched two investigations regarding EDSA’s activities, first one concerning the possibility of pseudo clubs with a right to vote existing among EDSA’s members and the second one concerning an alleged manipulation of the WDSF World Open held in Tallinn in August 2019. The main organizer of the competition in question was Ivo Kappet along with the dance club Laguun.

WDSF has suspended all Ivo Kappet’s licenses to practice as a dance judge and the full membership status of EDSA has been withdrawn. The Managing Board of EDSA cooperated fully in conjunction with the investigative bodies of WDSF throughout this process. The course of the investigation, however, was not satisfactory to the three members of the Managing Board who have taken undignified measures by now.

In March 2020, the Estonian DanceSport Union (EDSU) was founded by the dance clubs, standing for fair play and uniting the world’s top dancers and other successful athletes. The General Assembly of EDSU has elected Aune Past as its president for her credibility and her work in the field of fair play.

Although the four persons behind the EDSA’s appeal claim that EDSA has the full support of the Estonian Olympic Committee, it is hard to believe that the EOC would support activities that are still under investigation for alleged violation of sports ethics. The EOC has always stood behind the principles of fair play.

At the time of actual crisis in Estonia and in our households where the reader is probably indifferent to such a public letter, we still feel responsible for the actions of the current members of EDSA’s Managing Board that have mislead the public. EDSU believes that it is never appropriate to heal the internal conflicts of dancesport with public lies, especially not now.

Let’s stay healthy!

You can show your support for Fair Play and Mrs. Aune Past by clicking on the following link: https://tantsusport.ee/liituavaldusega/

Выступающий за честный спорт Объединение Танцевального
спорта Эстонии (ETSÜ) выражает сожаление за разжигание
конфликтов и поддерживает Ауне Пасть

Выражаем поддержку честному танцевальному спорту и Ауне Пасть. Находясь в чрезвычайной ситуации, когда закрыты танцевальные школы и люди во всём мире борются за жизнь, мы с удивлением прочитали официальное письмо от четырёх человек, которое абсолютно необоснованно атакует Объединение Танцевального спорта Эстонии и бывшего президента Федерации
Танцевального спорта Эстонии (ETSL) Ауне Пасть. Мы извиняемся перед общественностью за постыдные действия со стороны Иво Каппета, Регины Вельберг, Эркки Ааса и Алари Лийва.

Танцоры прекрасно помнят, как общее собрание выбрало президентом Ауне Пасть в 2017 году. Из-за долговременных внутренних конфликтов и опасности исчезновения честного спорта было важно привести к управлению специалиста по коммуникации и связи. Правление приступило к работе, и многие прежние конфликты были разрешены.

К сожалению, проблемы в ETSL начались гораздо раньше, чем во время президенства Ауне Пасть, поэтому конфликты продолжались. Напряжение возросло вновь в декабре 2019 года, когда Всемирная Федерация Танцевального спорта (WDSF) начала два расследования работы ETSL – существуют ли в составе ETSL так называемые пустые, но обладающие голосом на общем собрании клубы, и о возможной манипуляции в организации этапа кубка Мира (World Open) в августе 2019 года в Таллинне. Главным организатором этого турнира является Иво Каппет и танцевальный клуб Лагуун. WDSF приостановила судейские лицензии Иво Каппета и забрала статус полноправного члена Всемирной Федерации у ETSL. Правление ETSL того времени сотрудничало с расследованием WDSF. Расследованием были недовольны три члена правления, которые на сегодняшний день совершили недостойные поступки, по мнению Иво Каппета.

Танцевальные клубы, которые выступают за честный спорт и объединяют ведущих спортсменов мира и Эстонии, создали в марте 2020 года Объединение Танцевального спорта Эстонии (ETSÜ). Общее собрание ETSÜ выбрало своим президентом Ауне Пасть за её желание выступать за честный спорт.

В обращении ETSL, четыре автора утверждают, что имеют полную поддержку Олимпийского Комитета Эстонии. Мы не хотим верить, что Олимпийский Комитет будет поддерживать действия, которые в данный момент находятся под следствием из-за нарушений спортивной этики. Олимпийский Комитет всегда выступал за честный спорт.

Во времена кризиса в Мире и в Эстонии, мы чувствуем ответственность за предоставление неверной информации общественности со стороны правления ETSL. ETSÜ считает, что всегда, а в особенности на данный момент, неуместно решать внутренние конфликты ложью на глазах у общественности.

Будьте здоровы!
Вы можете выразить свою поддержку честному спорту и г-же Ауне Пасть перейдя
по данной ссылке: https://tantsusport.ee/liituavaldusega/

[nextend_social_login]

Avaldusega liitunute nimekiri

The list of supporters

Список поддерживающих

Diana Korotina-Kuligina

Maxim Zadanov

Алёна Анула

Оксана Шевченко

Наталья Кравченко

Ольга Гончарик

Елена Лавренюк

Марина Маркелова

Ольга Степушкина

Наталья Жаруева

Ник Микадзе

Александр Гулько

Ольга Никифорова

Леонид Люцкевич

Нелли Окаманчук

Светлана Максимова

Дмитрий Ильичев

Наталья Берещинова

Юлия Колектор Коротин

Артём Давыдов

Марина Канепс

Михаил Скрябин

Наталия Кириченко

Андреас Леписте

Наташа Воропаева

Мария Рябышкина

Варвара Петрова

Уляна Талисаинен

Полина Балаева

Карина Бакунцева

Мария Ильичёва

Владислав Иностранцев

Александр Степушкин

Ольга Моругин

Aago Metsar

Ada Varstala

Adrians Jānis Šteins

Agneta Pukk

Agneta Vahtra

ago holm

Ahto Jõhvik

Aigars Svars

Aiki Labunski

Aili Mehine

Aino Solovjova

Airi Kurs Lutsar

Aivar Riisalu

Aive Hiiepuu

Alar Kuzmin

Aleksandra Galkina

Aleksandra Zeregelja

Aleksandr Makarov

Aleksei Lomalov

Aleks Rmnv

Alesja Kemppinen

Alexandra Põllumäe

Allen Ipa

Amanda Rebeca Padar

Amizan Daniel

Anabel Aunver

analy aunver

Ande RO

Ander Saago

Andreas Annama

Andres Peetson

Andrey Davydik

Andrus Lang

Anett Sandberg

Angelica Fjodorova

Anita Iljina

Anita Sychugova

Anna Guido Maero

Anna Trofimova

Anne Arusoo

Annela Laaneots

Anneli Kaldaru

Anneli Visnapuu

Annika Kuimet

Annika Reinmann

Annika Vahtra

Anu Alasi

Anu Vilt

Anzela Plaksina

Argo Lauk

Ariana Rooba

Armin Heiman

Artur Käpp

Aune Past

Илья Ротарь

Ирина Уйбо

Анна Потапова

Тихомира Гатева

Ирина Сенина

Андрей Кабанен

Barbara Nagode Ambroz

Евгений Шаталин

Birgit Alvre

Birgit Kermes

Birgit Usin

Анна Конощенок

Валерий Кузнецов

Марина Назарецкая

Carmeela Hõbelaid

Светлана Савельева Босак

Chris Kristjan Kivaste

Наталья Попова

Марина Дудакова

dagmar lääts

Dance Planet

Daniil Orehhov

Татьяна Подшибякина

Евгения Клементева

Deili Tarvis

Deivy Kivisalu

Denis Boiko

Denise Fratepietro

Denis Ivachenkov

Diana Gavrilova

Diana Kuulma

Diana Ljaugodaite

Dina Sõritsa

Dmitri Trofimov

Dmitriy Butylkin

Анжелика Степушкина

Юлия Пятакова

Eduard Korotin

Валерий Степушкин

Egils Smagris

Elena Gavrjushina

Eleonora Põld

Ele Ots

Eleri Kerde

Eliisa Sukles

Eliise Roost

Elika Zohhova

Ellen Tohvri

Elo Tammekivi

Emma Keränen

Eneli Kirs

Eneli Nõlvak-Mall

Ergo Leibak

Erica Pärt

Erika Kittus

Erle Veskus

Ester Luik

Ester Tuiksoo

Eva Berzin

Eva Maria Laan

Eva Talpas

Eve Aunver

Eve End

Eveli Laan

Evelin Org

Виктория Иванова

Gediminas Jürjo

Georgi Klementjev

Gerli Padar

Germo-Carl Sõmer

Gert Kerde

Gregor Labunski

Grete Koppel

grete l.

Grete Saarmets

Hans Peter Stokkebroe

Hardi Rikand

Hardi Vahtra

Harvey

Heigo Ensling

Heive Unt

Helen Hendrikson

Helen Klandorf-Sadam

Helen Žitnikov

Heleriin Peetson

Hele Siilak

Helju Põllumäe

Helve Parmas

Hendrik Vija

Henn-Jaagup Rooba

Heret Ameljušenko

Igor Labunski

Ilja Viktorovich

Ilme Tiik

Ingrid Leego

Ingrid Põllumäe

Ingrid Tõniste

Irina Avramtšuk

Irina Berankienė

Irina Sitnik-Potapov

Iryna Sydorova

Ivars Bācis

Jaanika Kaljuvee

Jaanika Toomingas

Jaan Siilak

Jaan Tell

Jaanus Rooba

Jacqueline Oras

Jana Lemmats

Jane-Ly Tammekivi

Jane Hein

Janne Õunpuu

JE

Jekaterina Salamatova

JeLe Na

Jelena Dav

Jelena Kuzmenko

jelena Laur

Jelena Popkova

Jelena Stseberina

Jelena Tammela

Jenya Suvorov

Joanna Helmik

Johann Bridge

Johannes Petmanson

Julia Nikulina

Julia Reinvald

Julia Safronova

Julia Sahharova

Julia Sarapuu

Julia Saun

Julia Skrjabina

Julia Tepljashina

Jürgen Tosso

Jüri Alasi

Juri Kagan

Juri Krasnov

Jüri Tammekivi

Kaari Annama

Kaari Koch

Kadi Oja

Kadri-Hebo Kukumägi

Kadri Leppik

Kaia Linkberg

Kaido Heimo

Kaisa Oja-Mehine

Kaja Manniko

Kalmer Johanson

Kaloian Ivanov

Karel Lukk

Karina Luik

Karita Raid

Karl-August Roost

Karl-Erik Uibomäe

Karl Gutmann

Karl Henrik Palm

Karl Kristian Alasi

Karl Kristofer Kurruk

Karl Kuulma

Karmo Viherpuu

Kärri Rästas

Kaspar Kaldaru

Kaspar Vaik

Katarina Saun

Kätlin Bernstein

Kätlin Maran

Kätlin Prints-Murumets

Katrin End

Katrin Kruuse

Keit Vaher

Kelly Alurand

Keneli Pallon

Kerstin Kruuse

Kersti Oja Aava

Kirsti Toomemets

Kretel Kurs

Kris Kivisaar

Krista Kanter

Krista Leibak

Krista Ruus

Kristel Moorats

Kristiina Heinmets

Kristina Laaneots

Kristina Nikulina

Kristina Sõritsa

Kristi Pukk

Kristjan Raid

Kristo Hunt

Kristo Kama

Kristo Liiv

Kuldar Saun

Kylli HM

Laura Kask

Lea Kirotar

Lea Kriibi

Lembit Luik

Lev Skrjabin

Lidija Tertsus

Liina Kask

Liina Reinthal

Liisa Langi

Liisa Liis

Liisi-Rebeka Luik

Liis Meier

Linda Sossi

Lisandra Lipp

Lisete Victoria Riisa

Lisette Metsniit

Livika Liiv

Ljudmilla Iljitsova

Loreta Vainovska

Ludmila Barko

Luminex Baltia

Ly Johanson

Maarika Barkala

Maarika Tosso

Maarja Aso

Madis Abel

Madleen Kristen Alasi

Maia Polajeva

Maie Mölder

Maigret Peetson

Mairold Millert

Mait-Eduard Metsar

Maksim Stepanov

Marek Aunver

Marek Leinjärv

Margarita Goldin

Rita Margarita

Marge Hunt

Margit Põllumäe

Margit Sandberg

Mari-Liis Ilover

Mari-Liis Parmas

Mari-Ly Kirkmann

Maria Fessai-Olennikov

Mariann Hendrikson

Maria Helena Raaga

Marie-Heleen Pais

Marija Kozlova

Marika Kama

Marika Lang

Marika Raud

Mari Moorats

Marina Kumanina

Marina Laikjõe

Marina Lillo

Marina Nikolayeva

Marina Tülp

Mario Linde

Mari-Liis Tiidu

Marja Liis

Marko Mehine

Marleen Barkala

Marta Solovjova

Marten Thomas Tõniste

Martina Heimo

Martin Barkala

Martin Parmas

Mart Kirotar

Marts Smolko

Mary Olev

Mathias Sarapuu

Mathilda Kalamees

Merike Selge

Merike Veide

Merinel-Izabelle Õunpuu

Merit Luik

Merit Mehine

Merje Rask

Merle Klaamann

Merli Busch

Merly-Riin Teesalu

Michelle Abildtrup

Mika Jauhiainen

Mirell-Maria Mesi

Mirjam Koch

Nadezda Knorkova

Nastja Ugrjumova

Natalia Lebjodkina

Natalia Pakk

Natalja Salahhova

Natalja Sikkemäe-Org

Natalja Sisas

Natalja Slivinskaja

Neringa Untulienė

Neveli Köster

Olga Antriainen

Olga Kabanen

Oliver Papp

Õnnela Raudsepp

Õnne Sagur

Paul-Bryan Tanilsoo

Peeter Põllumäe

Piret Marmor

Piret Sibul

Priidik Meelo Västrik

Priit Alvre

Priit Pärn

Rasmus Lang

Rauno Põder

Reelika Sõmer

Reet Soome

Rein Rotmeister

Renat Salahhov

Reti Ruubel

Rihards Bergs

Riho Lehiste

Riina Libe

Riinu Reila

Risto Majevski

Robert Faoro

Robert Leht

Robert Veide

Robert Veskus

Robin Alexander Veskus

Roens Rande

Roman Goldin

Romet-Robin Sõmer

Rünno Rahe

Sabine Liisa Pärn

Sarah Sofie Barjabin

Sassu Hein

Sergei Jakovlev

Sergey Sinkins

Signe Saarva

Sigre Pirn

SIIM KOPPEL

Siim Saarik

Siiri Laanmets

Silja Tarvis

Silva Sirge

Silver Laiv

Silvia Pütsep

Silvia Susanne Barjabin

Silvia Tammela

Singa Pärn

Siret Kivitalu

Siret Siilak

Sirje Lang

Sirje Saarma

Sirje Sirita Somelar

Sirje Teesalu

Sirle Arro

Siscu Pérez

Stiina Marleen Hermaste

Susi Ann Kaljas

Svea Juur

Svea Nirk

Svetlana Orehhova

Taimi Härma

Taivo Lillo

Tanel Melk

Tanja Luist

Tatjana Koroljova

Tatjana Puhhova

Terje Papp

Thomas Einasto

Tiina Lipp

Timo Alavere

Timur Imametdinov

Bazykina Tina

Toomas Kaldasaun

Toomas Raaga

Toomas Sarapuu

Toomas Tõniste

Triin Kraav

Triin Saar

Triinu Saetalu

Urmas Saetalu

Urmet Pilt

Urpo Reinthal

Vaike Lump

Väino Miil

Väino Põllumäe

Valentina Klementjeva

Veldo Timm

Vello Oras

Veroni Ka

Victoria Põllumäe

Viivi-Maria Tanilsoo

Vivian Majevski

Vivika Peets

Werner Laaneots

Zoltán Sándor

Kui liitusid avaldusega vea tõttu saada kiri kodulehe haldajale riho@anyweb.ee ja teid eemaldatakse listist.