Eesti Tantsuspordi Ühendus asutati veebruaris 2020.

#dontstopdancing

ETSÜ on vaba algatuse alusel asutatud, avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud ausa tantsuspordi arendamisele ja erinevate tantsuspordi alade koostööle Eesti Vabariigis. Meie eesmärk on arendada nii tippsporti kui pakkuda kvaliteetset treeningut harrastajatele printsessidest seenioriteni.