Katrin Endi juubel

Palju õnne armas juubilar Katrin End!

Päikest sinu päevadesse,
taibukust su tegudesse,
õrnust õnne hoidmiseks!

ETSÜ pere